Το ΦΕΚ 1329/Β για την συγχώνευση δημοτικών και νηπιαγωγείων

[pdf https://www.egdy.gr/wp-new/wp-content/uploads/2014/05/document.pdf]