Τακτική Γενική Συνέλευση

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ και ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ

Τακτική Γενική Συνέλευση

 

ΠΡΟΣ: Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων Γovέωv & Κηδεμόvωv

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Σύμφωνα με το καταστατικό και τον ισχύοντα νόμο τo Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γovέωv και Κηδεμόνων Δήμου Δάφνης Υμηττού, καλεί τους αντιπροσώπους των Συλλόγων που έχουν εκλεγεί για την Ένωση, σε Τακτική Γενική Συvέλευση την ΤΕΤΑΡΤΗ, 6 ΜΑΪΟΥ 2015 και ώρα

17:00 στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Δάφνης (Γυμναστηρίου 64 Δάφνη).

 

με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Α.- Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός του Δ.Σ. Β.- Έγκριση και απαλλαγή Δ.Σ. και Ε.Ε.

Γ.- Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

 

Δ.- Εκλογές για την ανάδειξη:

 

1) Διοικητικού Συμβουλίου.

 

2) Ελεγκτικής Επιτροπής.

 

3) Εκπροσώπου στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Δάφνης Υμηττού.

 

4) Αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία Ενώσεων Γονέων και Κηδεμόνων Αττικής.

 

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ , 11 ΜΑΪΟΥ 2015 και ώρα 18:00 στον ίδιο τόπο και με την ίδια ημερήσια διάταξη.

 

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν, μετά την ολοκλήρωση της γενικής συνέλευσης.

 

«Το Συνέδριο της ΑΣΓΜΕ, που έγινε στις 6/7/2008, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε την κωδικοποίηση των κανόνων λειτουργίας των οργανώσεων των γονέων, παίρνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 1566/85, του άρθρου 2 του Ν. 2621/98 και της υπουργικής απόφασης Δ4/662/23.12.98, καθώς και το Καταστατικό της ΑΣΓΜΕ».

 

Σύμφωνα με την κωδικοποίηση αυτή, οι αρχαιρεσίες διενεργούνται από την Εφορευτική

Επιτροπή που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γ.Σ

 

 

 

Υπενθυμίζουμε:

 

Α) Στην Γενική Συνέλευση δικαίωμα παρουσίας, ψήφου και υποβολής υποψηφιοτήτων για τα όργανα της Ένωσης έχουν οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι κάθε Συλλόγου για την Ένωση Γονέων .

 

1) Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου για τον αριθμό των φοιτούντων μαθητών του

Σχολείου.

 

Β) Σύμφωνα με το καταστατικό η συμμετοχή των εκπροσώπων σας στην Γ.Σ. έχει ως προϋπόθεση την ταμειακή τακτοποίηση του Συλλόγου προς την Ένωση.

 

Γ) Διαδικασία Γενικής Συνέλευσης

 

  1. 1. Τακτοποίηση συνδρομών Συλλόγων προς την Ένωση. Ανακήρυξη αντιπροσώπων

 

  1. 2. Συγκρότηση σε σώμα. Εκλογή Προεδρείου της Συνέλευσης

 

  1. 3. Οικονομικός απολογισμός – Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

 

  1. 4. Διοικητικός απολογισμός

 

  1. 5. Τοποθετήσεις επί των απολογισμών (οικονομικού και διοικητικού)

 

  1. 6. Ψηφοφορίες επί των απολογισμών (οικονομικού και διοικητικού)

 

  1. 7. Εκλογή Εφορευτικής επιτροπής

 

  1. 8. Τοποθετήσεις (3λεπτες έως 5λέπτες)

 

Οι Διευθυντές και οι Διευθύντριες των Σχολείων, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους εκπροσώπους των οικείων Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων.

 

Δάφνη 29/4/2025

 

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Δάφνης Υμηττού

 

 

 

 

Ο πρόεδρος                                                                                                       Η γραμματέας

 

Μπόκαρης Γιώργος                                                                                               Απέργη Σοφία