1ο Δημοτικό Δάφνης

 

ΣΧΟΛΕΙΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ‘Ελλης & Αγ.Βαρβάρας
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Πασχαλιώρη Βασιλική
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 210 9711678 fax 9703540
E-MAIL dsxdafnl@otenet.gr mail@1dim-dafnis.att.sch.gr
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ