Συναυλία μαθητών

[pdf https://www.egdy.gr/wp-new/wp-content/uploads/2012/06/εργαστηριου-μουσικών-οργανων.pdf]