Συνέδριο για τα Δικαιώματα των Μαθητών στο Σχολείο “Ξεστραβώσου! Μάθε τα Δικαιώματά σου”

Η Δημιουργική Ομάδα Schooligans διοργανώνει Συνέδριο για τα Δικαιώματα των Μαθητών στο Σχολείο στο Αμφιθέατρο Αθήνα 9,84 (Τεχνόπολις Γκάζι) στις 7, 8 και 9 Δεκεμβρίου. Το Συνέδριο με τίτλο  “Ξεστραβώσου! Μάθε τα Δικαιώματά σου”, πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση με την Υποστήριξη του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια βίου Μάθησης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου ή πρόσφατα απόφοιτους 15-21 ετών από όλη την Ελλάδα. Επίσης, απευθύνεται κατά προτεραιότητα (αλλά όχι αποκλειστικά) σε μαθητές με χαμηλότερη πρόσβαση σε ευκαιρίες, όπως αυτοί που κατοικούν σε νησιωτικές ή ακριτικές περιοχές καθώς και όσοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω πολιτισμικών ή κοινωνικών διαφορών, π.χ. παιδιά μεταναστών, παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών, νέοι με αναπηρία, νέοι που έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα εξάρτησης.Τα έξοδα διαμονής, διατροφής και μεταφοράς των μαθητών εκτός Αττικής που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα καλύπτονται από τη διοργάνωση.

Πληροφορίες και Αιτήσεις Συμμετοχής

http://www.theschooligans.gr/site/

Επικοινωνία-Πληροφορίες:
——————————
Γραμματεία Συνεδρίου, e-mail: xestravosou.meeting@gmail.com, τηλ. 6948 884018
Διοργάνωση, Δημιουργική Ομάδα Schooligans – theschooligans@yahoo.com

 

Αιτήσεις μαθητών από όλη την Ελλάδα θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 28 Νοεμβρίου.