ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – Παιχνίδι Προσομοίωσης για την Αποδοχή της Διαφορετικότητας

«ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ»: Παιχνίδι προσομοίωσης για τους πρόσφυγες, που απευθύνεται σε μαθητές και νέους, από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.

 

Πρόκειται για παιδαγωγικό εργαλείο, που απευθύνεται κυρίως σε μαθητές και νέους από 12 ετών και πάνω και  επιτρέπει στα άτομα να βιώσουν μια μακρινή για εκείνα κατάσταση μέσα από τη διαδικασία της αναπαράστασης της πραγματικότητας. Το πρόγραμμα ξεκινά αρχικά από σχολεία της Αττικής από το τέλος Απριλίου του 2012 έως το Μάρτιο του 2013 και θα επεκταθεί στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το παιχνίδι μπορεί να λάβει χώρα σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο 500 τ.μ. περίπου για 15 με 20 παίκτες και διαρκεί 2 ώρες. 

 

Στις σημερινές συνθήκες, που το γενικότερο κλίμα ανόδου της ξενοφοβίας στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας εκδηλώνεται με ποικίλες μορφές, όπως η ρητορική μίσους και μισαλλοδοξίας, οι συνεχιζόμενες ρατσιστικές επιθέσεις κατά μεταναστών και προσφύγων κ.α., τα  «ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ» προσφέρουν στους νέους σωστή ενημέρωση, θετική αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών και την αποδοχή της διαφορετικότητας.

 

Μέσα από τα περάσματα τα παιδιά:

• βιώνουν γεγονότα και καταστάσεις, που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες στην προσπάθειά τους να βρουν ασφαλές καταφύγιο σε μια άλλη χώρα

•  συνειδητοποιούν τις αιτίες και τις συνέπειες του ξεριζωμού, αλλά και την αλληλουχία των γεγονότων, που οδηγούν τους πρόσφυγες σε άλλη χώρα.

•  ενθαρρύνονται να υιοθετήσουν μια στάση αποδοχής των προσφύγων και να σκεφθούν πιθανές λύσεις στα προβλήματά τους, ιδιαίτερα σε σχέση με την ένταξή τους στη χώρα ασύλου.

• Κινητοποιούνται, ώστε να ευαισθητοποιήσουν με τη σειρά τους τον κοινωνικό τους περίγυρο.

 

Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στα  «ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ» καλούνται να το δηλώνουν στην ηλεκτρονική διεύθυνσηi.gaitanarou@neagenia.gr  ή με φαξ στο 210-2599302.