Επισκέψεις – ξεναγήσεις στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

[pdf https://www.egdy.gr/wp-new/wp-content/uploads/2013/02/ΣΤΟ-ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ.pdf]