Τηλεφωνικός Κατάλογος Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ

3078

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

3072

2103443569

2103442779

2103442769

2103442769

2103442737

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

3070

2103442858

2103442851

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

3068

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡAΦΕΙΟΥ

3067

2103443645

2103443665

3069

3070

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

3079

3080

2103443505

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

3074

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

3074

2103443512

2103443513

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

3063

3061

2103443034

2103443583

3060

2103442834

3059

2103443613

2103442900

2103442901

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

3073

2103442786

3075

2103442777

2103442913

2103442793

2103442802

ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

3064

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

3062

2103443636

2103443641

ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

3148

2103443403

2103443404

3149

2103442770

2103442770

3150

2103442394

3067

2103442832

3151

2103443042

2103442762

2103442764

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

3138

2103442883

3073

2103442786

3067

2103442801

3066

2103442836

3068

2103442785

3149

2103442770

ΚΛΗΤΗΡΕΣ

3081

2103442843

2103442843

2103442856

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

3079

2103443900

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

3019

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

3013

2103443661

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

3013

2103443656

2103443661

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

3019

2103443674

2103443581

2103443676

2103443673

2103443676

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

3001

2103443868

3001

2103443889

3002

2103443890

3003

2103442720

3004

2103442787

3005

2103442495

3005

2103443402

3006

2103443953

3006

2103442742

3007

2103442492

3007

2103442491

3007

2103442492

3009

2103442493

3010

2103442776

3138

2103443785

3139

2103442798

3139

2103443786

ΟΔΗΓΟΙ

3015

2103443515

ΚΛΗΤΗΡΕΣ

3014

2103442898

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

3053

2103443565

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

3053

2103443602

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

3050

2103442816

2103442816

2103442828

3052

2103442825

2103441760

2103442760

3039

2103442006

2103442823

3049

2103443586

3054

2103443520

2103442830

3045

2103442902

2103442890

3048

2103442826

2103442820

3047

2103443604

2103442865

3043

2103443603

3041

2103443598

2103443597

3044

2103443564

2103443597

3053

2103443602

3051

2103442838

2103443587

3042

2103443519

2103443563

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

3054

2103443901

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

3114

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

3112

2103443533

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

3113

2103443534

2103443537

2103443534

3110

2103442873

2103443038

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

3110

2103443038

2103442873

3108

2103443037

3111

2103443541

2103443542

ΕΙΔΙΚΟΙ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

3106

2103442849

3109

2103443037

ΟΔΗΓΟΙ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

3018

2103443903

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

3034

2103443575

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

3030

2103443574

2103443568

2103443560

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

3040

2103443559

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

3036

2103443555

2103443554

2103442831

3041

2103443598

2103442837

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

3036

2103443555

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

3046

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

3044

2103443635

2103442422

2103443604

3042

2103443400

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

3085

2103443576

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

2103443579

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

3083

2103443580

3090

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

3087

2103443576

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

3089

2103443579

2103443576

2103443580

3091

2103442977

2103442870

3092

2103443601

2103443601

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

3118

2103442573

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

3098

2103442961

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

3100

2103442972

ΠΑΡΕΔΡΟΣ

3102

2103442985

ΠΑΡΕΔΡΟΣ

3101

2103442984

ΠΑΡΕΔΡΟΣ

3104

2103442974

ΠΑΡΕΔΡΟΣ

3094

2103442964

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

3105

2103442976

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

3119

2103442547

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ

3099

2103442969

3121

2103442540

2103442739

2103442545

3117

2103442533

2103442544

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

0011

2103442009

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

0012

2103443557

ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

0018

2103442017

2103443083

0017

2103442709

0023

2103442782

ΤΜΗΜΑ Β΄ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

0014

2103442012

0022

2103442019

2103442019

0033

2103442032

2103442525

0023

2103442020

0035

2103442925

2103442523

2103442035

2103442531

2103442040

0020

2103443079

0031

2103442921

ΤΜΗΜΑ Γ΄ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

0024

2103442524

2103442524

0016

2103443080

ΤΜΗΜΑ Δ΄ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

0010

2103442033

2103443405

2103442659

2103443348

2103443405

ΤΜΗΜΑ Ε΄ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

0028

2103442027

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

0013

2103443606

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

0015

2103443622

2103443622

ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

0007

2103442005

2103442710

0005

2103442736

2103442736

2103442736

ΤΜΗΜΑ Β΄ – ΔΙΑΧ/ΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΛ/ΝΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

0009

2103442691

2103442654

0008

2103442527

2103442683

0016

2103442018

2103442018

2103443080

0018

2103442017

2103442017

2103443083

0037

2103442037

2103442980

2103442980

2103443136

2103443154

2103442980

0104

2103443369

2103443411

2103443401

2103442079

2103443415

2103443368

ΤΜΗΜΑ Γ΄ – ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

0020

2103442021

2103443079

0017

2103442067

2103442709

2103442709

2103443063

2103443063

0027

2103442026

2103442708

0030

2103442934

2103442029

2103442029

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ΄ – ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

0025

2103442305

2103442022

2103442537

0026

2103443057

2103443058

2103443053

2103443053

2103443053

2103443058

0029

2103442028

2103442031

ΤΜΗΜΑ Δ΄ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

0019

2103442369

2103442105

0021

2103442016

0032

2103442031

VBI – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

0076

2103442642

0072

2103442664

2103442656

0074

2103442636

2103442638

2103442636

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

0034

2103443107

2103442034

2103443112

2103443112

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

0042

ΦΑΞ

2103442649

2103442508

2103442514

2103442520

2103442505

2103442506

Δ/ΝΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΣΑΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΡΓ/ΣΕΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

0046

2103442042

ΤΜΗΜΑ Γ΄ – ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

0047

2103442711

0048

2103442646

2103442646

0049

2103442110

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

0053

2103442047

ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

0051

ΤΜΗΜΑ Β΄ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

0052

2103442046

Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

0055

2103442640

ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

0057

2103442052

2103442052

ΤΜΗΜΑ Β΄ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

0059

2103442549

2103442053

ΤΜΗΜΑ Γ΄ – ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

0056

2103442050

2103442050

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

0061

2103442055

2103442056

0060

2103442637

2103442054

2103442648

2103442551

2103442542

2103442054

2103442648

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

0069

2103442061

0068

2103443364

2103443362

2103442698

2103443363

2103442698

2103442059

0070

2103442062

2103443366

2103443361

2103442694

2103443607

0071

2103442686

2103442063

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

0073

2103442704

ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΟΛΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

0077

2103442066

2103443408

2103443408

0079

2103442069

2103442069

ΤΜΗΜΑ Β΄ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΩΝ ΤΙΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

0075

2103443365

2103442065

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

0083

2103443595

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

0084

2103442074

2103443596

ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

0090

2103442651

2103442688

2103442101

2103442647

0091

2103442696

2103442705

2103442693

2103442100

ΤΜΗΜΑ Β΄ – ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

0085

2103442099

2103442099

2103442684

2103442645

0082

2103442072

2103442702

2103442703

ΤΜΗΜΑ Γ΄ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

0088

2103442661

2103442075

2103442075

0086

2103442707

2103442102

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

0116

2103443615

ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

0122

2103442733

,

2103442733

2103442747

2103442112

ΤΜΗΜΑ Β΄ – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

0120

2103442091

2103442233

2103442091

2103442233

0118

2103442097

2103442097

ΤΜΗΜΑ Γ΄ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

0114

2103442093

2103442093

0108

2103442086

2103442763

2103442763

0110

2103442755

2103442088

0112

2103442090

2103442090

2103442090

ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

0117

2103442096

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΚΑΙ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

0123

2103442113

2103442922

2103442924

2103442920

ΤΜΗΜΑ Β΄ – ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΆΜΥΝΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

0119

2103442109

2103442109

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΠΣΕΑ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

1003

2103442118

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

1004

2103442119

2103442119

2103443628

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

1032

2103442150

ΜΟΝΑΔΑ Α1Α – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ ΕΚΤ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1026

2103442144

1019

2103442136

2103442137

2103442137

1021

2103442799

2103442960

2103443336

2103443320

2103443320

2103442139

1022

2103443324

2103443324

2103442140

2103443323

1020

2103442138

2103442138

ΜΟΝΑΔΑ Α1Β – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ ΕΚΤ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1013

2103442130

1012

2103443321

2103443326

2103443329

2103442129

2103443322

2103443322

ΜΟΝΑΔΑ Α2 – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ ΕΚΤ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1014

2103442131

1017

2103442134

2103442133

2103442133

1018

2103442135

2103443225

2103442135

2103442135

2103443225

2103442132

1024

2103443325

2103442142

2103442142

2103442142

2103442142

ΜΟΝΑΔΑ Β΄ – ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΕΠΘ ΧΡΗΜΑΤ/ΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΕΠ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1037

2103442155

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ Γ΄ – ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1028

2103442146

1030

2103443330

2103443330

2103442148

2103443332

2103443335

2103442148

2103443332

1033

2103442151

2103442151

2103443334

2103443610

1031

2103443302

2103442149

2103442149

ΜΟΝΑΔΑ Δ΄ – ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1040

2103442159

1044

2103442161

2103442220

2103442161

1046

2103443044

2103442165

2103442165

1045

2103442587

2103442164

2103442587

2103442154

1042

2103442163

2103442426

2103442426

1041

2103442160

1051

2103442170

2103442559

1047

2103442166

1039

2103442157

2103442157

2103442157

1043

2103442568

2103442562

2103442162

2103442162

2103442780

2103442562

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ Δ΄ – ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

1050

2103442169

2103442169

2103442169

1052

2103442171

2103442171

1038

2103442156

2103442397

2103443450

2103442156

2103442807

2103443450

1034

2103442416

2103442152

2103442416

1049

2103442168

2103442718

2103442718

2103442567

2103442211

2103442211

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1011

2103443123

2103442128

2103442461

2103442014

2103442014

2103443328

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

1059

2103442179

1060

2103442181

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

1053

2103442172

ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1057

2103442445

FAX  2175

2103442412

2103442177

2103442412

2103442966

1056

2103442176

2103442176

ΤΜΗΜΑ Β΄- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1054

2103442173

FAX   2418

2103442586

1055

2103442174

2103442174

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

1061

2103442932

ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1065

2103442186

2103442186

2103442187

ΤΜΗΜΑ  Β΄ – ΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1067

2103442935

2103442935

2103442935

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

1063

2103442185

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

1064

ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1062

2103442184

2103442183

2103442183

ΤΜΗΜΑ Β΄ – ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ, ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1066

2103442188

2103442188

2103442840

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

1072

2103442191

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

1070

2103443626

2103442195

ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1068

2103442577

2103442194

2103442194

2103442194

2103442190

2103442190

2103442194

2103442334

ΤΜΗΜΑ Β΄ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1069

2103442332

2103442931

2103442933

2103442931

2103442561

2103442193

2103442931

ΤΜΗΜΑ Γ΄ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1071

2103442929

2103442928

2103442195

2103442182

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

1074

2103442196

1075

2103442197

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

1088

2103442213

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

1086

2103443516

2103443516

ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1077

2103443012

2103443012

1076

2103442753

2103442199

1078

2103442530

ΤΜΗΜΑ Β΄ – ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1085

2103442209

2103442209

2103442209

1082

2103443090

ΤΜΗΜΑ Γ΄ – ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1082

2103443090

2103442206

2103443090

1078

2103442201

2103442530

1080

2103442204

2103442204

1084

2103442208

2103442208

2103442852

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

0105

2103442083

0106

2103442714

2103442084

2103442555

2103442084

2103442555

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

1097

2103442223

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

1099

2103442225

2103443621

1095

2103443222

2103442221

2103443222

2103443222

ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1096

2103442222

2103442222

2103443297

2103443297

1098

2103442224

2103443341

2103443341

ΤΜΗΜΑ Β΄ – ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1081

2103442205

2103442570

2103442205

2103442553

2103442205

1083

2103443002

2103443004

2103443004

2103442749

2103442579

2103442749

2103442749

ΤΜΗΜΑ Γ΄ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

1103

2103443255

2103443360

2103442229

1105

2103442231

2103443283

2103443014

2103442231

2103443283

2103443014

ΤΜΗΜΑ Δ΄ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1094

2103443299

2103442219

2103443301

2103442219

2103443300

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ Δ΄ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1089

2103442214

2103442574

1090

2103442215

2103442215

1093

2103443023

2103442218

2103443296

2103443298

2103443342

2103443023

2103442218

ΤΜΗΜΑ Ε΄ – ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1087

2103443101

2103442859

2103442207

2103442212

ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄ – ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1100

2103443359

2103443307

2103443303

2103442226

2103443305

2103443305

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

1092

2103442217

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

1110

2103442237

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

1108

2103443390

2103443619

2103442234

ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1111

2103443422

2103442238

1109

2103442236

2103443274

2103443313

2103443313

2103443280

1113

2103443319

2103443319

2103442240

ΤΜΗΜΑ Β΄ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1106

2103443001

2103443277

1104

2103443003

2103443240

2103443240

2103443281

2103443253

1102

2103442478

2103442423

2103442228

2103443306

2103443310

2103442228

2103442228

1107

2103443282

2103443337

2103443337

2103443001

2103443297

ΤΜΗΜΑ Γ΄ – ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1115

2103443315

2103443273

2103443272

1117

2103443314

2103443314

2103443317

2103443317

2103442245

2103442245

ΤΜΗΜΑ Δ΄ – ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1101

2103443010

2103442227

2103442227

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

1123

2103443605

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

1122

2103443605

2103443284

ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1116

2103442243

2103442243

1119

2103442247

2103443318

1122

2103443605

2103443605

2103443284

1120

2103442248

2103443354

2103443295

2103443288

2103443007

ΤΜΗΜΑ Α΄- ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β΄- ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

1121

2103442249

2103443285

2103443293

ΤΜΗΜΑ Α΄, Γ΄, Δ΄

1118

2103442246

2103443349

ΤΜΗΜΑ Γ’ – ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

1119

2103442247

2103443318

2103443318

ΤΜΗΜΑ Δ΄ – ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1112

2103442239

2103442425

1114

2103442241

2103442241

2103442244

2103442244

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

1124

2103442252

ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1129

2103443223

2103443223

1128

2103443292

2103442256

2103442256

1126

2103442254

ΤΜΗΜΑ Β΄ – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1127

2103442255

2103442255

2103443290

1126

2103443286

ΤΜΗΜΑ Γ΄ – ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1125

2103442253

2103442253

2103442253

2103442389

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

1001

2103442115

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

1002

2103443627

2103443627

ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ)

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1134

2103443657

2103442813

2103442387

2103442789

2103442789

2103442995

1133

2103442867

2103442910

2103442910

1136

2103442311

2103443426

2103443425

2103443417

2103442265

2103443426

2103442998

1138

2103443166

2103442267

2103443164

2103442357

2103442357

2103443203

1131

2103442260

2103442260

1132

2103443461

2103442261

1141

2103443072

2103443072

2103442395

2103443373

2103443373

2103443262

2103443345

1145

2103443117

2103443084

2103442274

2103443268

2103443120

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ)

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1142

2103442271

2103442916

2103442916

2103443248

2103443356

2103443248

ΤΜΗΜΑ Γ΄ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ)

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1149

2103442278

2103442278

2103442192

2103442278

2103442750

2103442192

2103442250

1147

2103442276

2103442116

2103442116

2103442116

2103442126

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

1153

2103442235

2103442235

1151

2103442280

2103442010

2103442010

1025

ΤΜΗΜΑ Δ΄ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1135

2103443464

2103442264

1137

2103443258

2103442366

2103442366

2103443257

2103442353

2103443188

1139

2103443188

2103442268

2103442268

2103443308

2103443308

2103443194

ΤΜΗΜΑ Ε΄ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ)

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1140

2103443658

2103443174

2103442810

2103442810

2103443171

Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.

1157

2103442286

2103442286

1159

2103442288

2103442288

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.

1155

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

1008

2103442124

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

1010

2103443624

ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ)

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1150

2103442279

2103442566

2103443316

2103443304

2103443304

1152

2103443333

2103443333

2103443327

2103442582

2103442281

2103442281

ΤΜΗΜΑ Β΄ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ- ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ-ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ)

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1005

2103442121

2103442121

2103442121

2103443135

2103442364

2103443131

2103443131

ΤΜΗΜΑ Γ΄ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ-ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ)

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1148

2103442467

2103443266

2103442335

2103442315

2103442277

1144

1146

2103442467

2103442313

2103442313

2103442313

2103442467

ΤΜΗΜΑ Δ΄ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ & ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ)

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1006

2103442835

2103443148

2103443148

2103442122

2103442766

ΤΜΗΜΑ Ε΄ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ-ΑΔΕΙΩΝ)

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1009

2103442125

2103442952

2103442897

2103442494

2103442897

2103442897

\]

ΤΜΗΜΑ Ε΄ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ-ΑΔΕΙΩΝ)

1007

2103442462

2103442333

2103442462

2103442895

Κ.Υ.Σ.Π.Ε.

1154

2103442283

2103442283

1156

2103442285

1158

2103442287

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Κ.Υ.Σ.Π.Ε.

1156

2103442285

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

1170

2103442189

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

2103443625

ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1164

2103442293

1160

2103442289

2103442362

2103442362

1162

2103442291

2103442291

2103442291

ΤΜΗΜΑ Β΄ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1172

2103442576

2103442302

1161

2103442290

2103442290

2103442290

1163

2103442071

2103442071

2103442292

1165

2103442294

2103442937

2103442294

1166

2103442746

2103442295

2103442295

1167

2103442959

2103442296

1168

2103442297

2103442297

1171

2103442025

2103442301

2103442560

2103443093

2103442301

1169

2103442299

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

2012

2103443269

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

2010

2103442314

2103443623

ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2008

2103443243

2103442756

2103442745

2103443243

2004

2103443233

2103442307

2103443233

2006

2103443264

2103442309

2103442309

2007

2103443242

2103443238

2103443242

ΤΜΗΜΑ Β΄ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2003

2103443467

2103443440

2103443440

2103442306

ΤΜΗΜΑ Γ΄ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2001

2103442918

2103442919

2103442304

2103442304

ΤΜΗΜΑ Δ΄ – ΜΗΤΡΩΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2002

2103443393

2103443393

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

2011

2103443451

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

2103443588

ΤΜΗΜΑ Β΄ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2009

2103443447

2103443454

2103442312

2103443465

2005

2103442754

2103443470

2103443469

2103443469

2103443468

2013

2103443448

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2015

2103443231

2103442320

2103442320

2103443244

2103443244

2103443265

2103443265

2014

2103442318

2103443245

2103442318

2103442318

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

2020

2103442326

ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2017

2103442322

2103442322

ΤΜΗΜΑ Β΄ – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2016

2103443385

2103442321

2103443384

2103442321

2103442321

2103443384

ΤΜΗΜΑ Γ΄ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2018

2103443386

2103442324

2103443386

2103443386

ΤΜΗΜΑ  Δ΄ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2019

2103442325

2103443382

2103443382

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

2022

2103442328

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

2024

2103443618

2103443618

2103443618

ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2025

2103443452

2103443453

2103443453

ΤΜΗΜΑ Β΄ – ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2021

2103443351

2103443388

2103442327

2103443388

2103443351

2023

2103442329

2103443436

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

2030

2103442338

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

2028

2103443620

2103443620

ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2029

2103442337

2103443432

2103443432

ΤΜΗΜΑ Β΄ – ΞΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-       ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2027

2103443442

2103443431

2103443224

2103443224

2103443224

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

2103443449

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

2038

2103443600

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

2040

2103443608

2103442349

ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2036

2103443591

2103443226

2103442344

2103443228

2103442344

2037

2103442346

2103443197

2103442751

2103443202

2103442751

2103443212

2032

2103442340

2034

2103442342

2103443377

2103443387

2103443377

2103443380

2103443380

2041

2103442350

2103443215

ΤΜΗΜΑ Β΄ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2031

2103443436

2103443430

2103443428

2103443428

2103443430

2103443430

2103442339

2033

2103442341

ΤΜΗΜΑ Γ΄ – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2047

2103442356

2103443230

2103442356

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2039

2103443221

ΤΜΗΜΑ Δ΄ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

2103443189

2103443198

2103443198

2103442348

ΤΜΗΜΑ Δ΄ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

2042

2103443216

2103442351

2103443263

2103443392

2103443263

2103443216

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ Δ΄ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

2043

2103443219

2103443217

2103443211

2103443204

2103442043

ΤΜΗΜΑ Δ΄ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  (ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ)

2045

2103442354

2103442354

2103443229

ΤΜΗΜΑ Ε΄ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2058

2103442367

2103443181

2103443180

2103443237

2103443185

ΘΥΡΩΡΕΙΟ

2103442504

2103443075

ΤΜΗΜΑ Ε΄ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ  (ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ)

2044

2103442992

2103442371

2103442372

2103442372

2103442371

2103442371

ΤΜΗΜΑ Ε΄ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ)

2046

2103443235

2103442355

2103442355

ΤΜΗΜΑ Ε΄ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ)

2049

2103443236

2103443236

2103443236

2103443236

2103443239

2103443239

2103442358

2050

2103442359

2103442814

2103443241

2103443241

2103443247

2103443247

2051

2103443267

2103443267

2103443267

2103443251

2103443251

2103443234

2103443234

ΤΜΗΜΑ Ε΄ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ)

2052

2103442361

2103442361

2103442790

2103442790

2103442790

ΤΜΗΜΑ Ε΄ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ (ΥΛΙΚΟ)

2057

2103442660

2103443205

ΚΕΝΤΡΙΚΟ FAX ΥΠΕΠΘ

2056

2103443029

2103443029

2103443029

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ Ε΄ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ)

2060

2103442373

2103442373

2103442812

2103443176

2103443192

ΤΜΗΜΑ Ε΄ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ)

2064

2103443170

2103443170

2103443170

2103443170

ΤΜΗΜΑ – ΣΤ΄ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2061

2103442370

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΕΠΘ

0038

2103442650

2103442510

2103442509

2103442679

2103442511

2103442652

2103442652

2103442641

2103442513

2026

2103443374

ΟΔΗΓΟΙ

2048

2103443270

2103443270

2103443270

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2066

2103442375

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

2067

2103442376

2103442377

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2068

2103442383

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

2069

2103442385

2103442386

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

2076

2103442811

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

2074

2103443630

ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Κ.Υ. ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2070

2103442381

2103443416

2072

2103443420

2103443398

ΤΜΗΜΑ Β΄ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2080

2103442389

2103442392

2103442392

2103442893

2103443433

2103442893

2165

2103442480

2103443394

2169

ΤΜΗΜΑ Γ΄ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2078

2103442993

2103443459

2103443423

2103443419

2103443423

2103442390

2079

2103443071

2103443071

2103442809

ΤΜΗΜΑ Δ΄ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2081

2103443113

2103443115

2103443104

2103443104

2103443104

2103442953

2103442953

ΤΜΗΜΑ Ε΄ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2071

2103442805

2103443355

2103442808

2103442994

2103442788

2103442788

2073

2103443081

2103442382

2103442382

2075

2103443067

2103442384

2103442384

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε΄ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΛΛ/ΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

2169

2103442484

2103443421

2103443347

2103443347

2103443463

ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2077

2103443457

2103443068

2103443078

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣ

2167

2103443462

2103443344

2103443424

2103443424

2103442482

2103443462

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣ

2165

2103443394

2103443394

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

2088

2103442400

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2087

2103443130

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

2082

2103443395

ΕΛΕΓΚΤΗΣ

2103442407

ΕΛΕΓΚΤΗΣ

2084

2103443097

2103442396

ΕΛΕΓΚΤΗΣ

2086

2103442398

ΕΛΕΓΚΤΗΣ

2103443125

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

2093

2103442406

ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α΄

2092

2103443086

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β΄

2103442405

ΤΜΗΜΑ Α΄

2094

2103442409

2103443091

2098

2103443126

2103443126

2103442413

2103442413

2103443124

2100

2103442415

2103443105

2103443121

2103443094

2103443105

ΤΜΗΜΑ Β΄

2089

2103442401

2103442401

2103443098

2090

2103443085

2103442402

2103442402

2091

2103443109

2103443099

2103443072

2103442393

ΤΜΗΜΑ Γ΄

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2097

2103442410

2095

2103443070

2103442403

2103442403

2103443082

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2106

2103442420

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

2104

2103442417

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

2110

2103442424

ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2111

2103442944

2103442983

2107

2103442914

2103442421

2108

2103443633

2103442955

2109

2103442941

ΤΜΗΜΑ Β΄ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2103

2103442721

2102

2103442408

2105

2103442419

ΤΜΗΜΑ Γ΄ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2112

2103442427

2103442915

2103442954

2103442915

2103442958

2103442915

ΤΜΗΜΑ Ε΄ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2101

2103442414

2103443076

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

2121

2437-3629

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

2120

2103443629

2103443629

2103443629

ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2118

2103442433

2103442936

2125

2103442989

2103442982

2103442441

2103442441

2103442441

ΤΜΗΜΑ Β΄ – ΤΕΧΝΙΚΟ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2124

2103442948

2103442440

2103442440

2126

2103442442

2103442442

2103442442

2103442442

2103443095

2103443108

2103443108

2122

2103442949

2103442940

2103442979

2103442940

2103442438

2103442438

2103442979

ΤΜΗΜΑ Γ΄ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2113

2103442978

2103442978

2103442428

2103442428

2103442942

2117

2103442957

2103442432

2119

2103442434

2103442956

2103442434

2103442434

ΤΜΗΜΑ Δ΄ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2123

2103442947

2103442439

2103442439

ΤΜΗΜΑ Ε΄ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2115

2103442430

2103442950

2114

2103442951

2103442429

2103442951

2116

2103443162

2103443162

2103442431

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

2127

2103442443

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

2143

2103443116

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

2142

2103443436

2103443436

2103443436

ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2135

2103442451

2103443137

2131

2103442447

2103443142

2103442447

2133

2103443146

2103443146

2103442449

2137

2103443141

2103442453

2103442815

2103442815

ΤΜΗΜΑ Β΄ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2136

2103443106

2103442452

2103442452

2134

2103443089

2103442450

2138

2103443132

ΤΜΗΜΑ Γ΄ – ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2132

2103442404

2103442448

2103442404

2103442448

ΤΜΗΜΑ Δ΄ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2130

2103442446

2103443103

2128

2103443096

2103442444

2103442444

ΤΜΗΜΑ Ε΄ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2140

2103442457

2103442457

2141

2103442458

2103443134

2103443134

2138

2103443132

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2139

2103443139

2103443150

2103442455

2103443119

2103443119

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

2146

2103443593

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

2148

2103443594

ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2150

2103442463

2103442257

2103443254

2103442108

2103442257

2103443259

2149

2103443147

2103443145

2103442104

2103442104

2103443151

2147

2103442103

2103443127

2145

2103443122

2103443122

ΤΜΗΜΑ Β΄ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2144

2103443252

2103443261

2103443427

2103443252

2103443256

2103443256

2103443261

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

2152

2103442465

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

2154

2103442468

2103442468

2103443632

ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2155

2103443129

2103443129

2103442469

ΤΜΗΜΑ Β΄ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2161

2103443353

2103443438

2103442476

2103442378

2103442378

2103443426

2151

2103443153

2103442464

2103443153

2153

2103443155

2103442466

2103442466

ΤΜΗΜΑ Γ΄ – ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2157

2103442474

2103443149

2103443435

2159

2103443435

2103443437

2103442379

2103442379

2103442380

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

2156

2103442470

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

2158

2103443631

ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2160

2103443186

2103442475

2103443177

2103443177

2103443186

2103443191

ΤΜΗΜΑ Β΄ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2162

2103443179

2103443195

2103443182

2103443183

2103443183

2103443193

ΤΜΗΜΑ Γ΄ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΕΥΡΥΔΙΚΗ»

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2168

2103443163

2103443161

2103443168

2103443157

2103443157

2166

2103443184

2103442481

2103443187

2164

2103442479

2103443190

ΤΜΗΜΑ Δ΄ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΣΑΕΙ)

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2170

2103442483

2103443167

2103443167

2171

2103442486

2103443169

2103443169

2103443169

2172

2103443175

2103442487

2103442487

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

3003

2103442489

ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

3007

2103442492

3009

2103442493

2103442493

2103442493

ΤΜΗΜΑ Β΄ – ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

3009

2103442493

2103442493

ΤΜΗΜΑ Γ΄ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

3005

2103442495

2103442495

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

3026

ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

3037

2103442767

ΤΜΗΜΑ Β΄ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

3038

2103443218

2103442008

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

3032

2103442497

ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

3031

2103442499

2103442498

3029

2103443612

2103442500

ΤΜΗΜΑ Β΄ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

3033

2103442962

2103442501

3027

2103442716

2103442716

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

3130

2103442565

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

3132

2103443614

2103442758

ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

3129

2103442583

2103442564

3128

2103442580

2103442575

2103442584

2103442584

2103442584

ΤΜΗΜΑ Β΄ – ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

3136

2103442740

2103442713

2103442729

2103442731

2103442730

ΤΜΗΜΑ Γ΄ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

3131

2103442536

2103442563

3133

2103442742

2103442569

2103442538

2103442581

3134

2103442748

2103442748

2103442719

2103442712

2103443407

2103443407