Δωρεάν Μαθήματα Βυζαντινής Μουσικής από το Δήμο Δάφνης – Υμηττού

Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού στα πλαίσια των πολιτιστικών δράσεων της νέας περιόδου θα λειτουργήσει τμήματα παράδοσης μαθημάτων Βυζαντινής-Παραδοσιακής Μουσικής στους δημότες κατοίκους του Δήμου ηλικίας από 12 έως 45 ετών. Τα μαθήματα παραδίδονται δωρεάν.

Πληροφορίες – Δηλώσεις Συμμετοχής: Έλλης 16 και Κανάρη ΔΑΦΝΗ. (4ος όρφ.)

Τηλέφωνο Επικοινωνίας 213 2085583 κα Δεληκωνσταντίνου Αθηνά, κα Αλιδίνη Σοφία