Για την ασφάλεια των παιδιών στο Διαδίκτυο

Ένας ενδιαφέρον ιστότοπος από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την ασφάλεια και τον εθισμό των παιδιών στο Διαδίκτυο. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας μέχρι 12 ετών και στους γονείς τους.

www.cyberkid.gov.gr