Αναρτήθηκε η νομοθεσία για τις σχολικές επιτροπές – Ρόλος Σχολικών Κοινοτήτων

Αναρτήθηκε στο τμήμα νομοθεσία της ιστιοσελίδας μας ολη η σχετική αποφαση για τις σχολικές επιτροπές.

Θα ήταν χρήσιμο όλοι οι σύλλογοι γονέων να την διαβάσουν και να ενημερωθούν