Ανακοίνωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων 1ου και 2ου Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά με την συγχώνευση των σχολείων

Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων                                                                             Υμηττός, 21 Μαΐου 2014

1ου και 2ου Γυμνασίου Υμηττού

1ου και 2ου Λυκείου Υμηττού

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Σύμφωνα με την πρόσφατη προς υπογραφή ΚΥΑ που είδε το φως της δημοσιότητας και αναφέρεται σε συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων και ειδικότερα της συγχώνευσης του 1ου και του 2ου Γυμνασίου Υμηττού ως 1ο Γυμνάσιο Υμηττού και του 1ου και του 2ου Γενικού Λυκείου Υμηττού ως 1ο Γενικό Λύκειο Υμηττού, σας γνωστοποιούμε την πλήρη αντίθεσή μας για τους ακόλουθους λόγους :

  • Το μέγεθος των σχολικών μας μονάδων, όπως είναι σήμερα, είναι εύλογο (11-12 τμήματα με περίπου 23-24 μαθητές το καθένα για κάθε σχολείο), γεγονός που επιτρέπει την αποτελεσματική λειτουργία τους σε όλα τα επίπεδα καθώς και την ανάπτυξη ανθρώπινου περιβάλλοντος μάθησης.
  • Η ανατροπή αυτής της αριθμητικής ισορροπίας θα φέρει αντίστροφα αποτελέσματα από τα προσδοκώμενα και θα καταστρέψει υποδειγματικές σχολικές κοινότητες, όπως έχει αποδειχθεί σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις.
  • Πολλά περισσότερα προβλήματα προκύπτουν σε μια μονάδα με πάνω από 400 μαθητές με παραβατικές συμπεριφορές όπως ο σχολικός εκφοβισμός, η περιθωριοποίηση, οι όχι ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης της ολόπλευρης προσωπικότητας των παιδιών, κ.ά.
  • Τα σχολεία μας είναι σχολεία αυτοδύναμα με ελάχιστη σχεδόν μαθητική διαρροή που καταφέρνουν προοδευτικά να αυξάνουν τον αριθμό των μαθητών τους, κάτι που αποδεικνύεται εύκολα από τις αιτήσεις μετεγγραφής κάθε Σεπτέμβριο.
  • Η δυναμικότητα ενός τεράστιου και ως εκ τούτου απρόσωπου σχολείου δεν προσφέρεται για ανάπτυξη καινοτόμων και συλλογικών δράσεων, κάτι που τώρα στα σχολεία μας γίνεται συστηματικά.
  • Η τοπική κοινωνία περιβάλλει τα σχολεία μας με εμπιστοσύνη και αναπτύσσει δεσμούς αμοιβαίας συνεργασίας τόσο με την Διεύθυνσή τους όσο και με όλους μας, αλλά κυρίως με τους μαθητές τους.

 

Ολοκληρώνοντας, οι προτεινόμενες συγχωνεύσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας εκπαίδευσης των μαθητών και επειδή δεν υπάρχει γνωμοδότηση της Επιτροπής Παιδείας ή του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού σύμφωνη με τη συγχώνευση, απεναντίας απόφαση του ΔΣ του Δήμου Δάφνης-Υμηττού κάθετα αντίθετη προς τις συγκεκριμένες συγχωνεύσεις. Ενάντια στις συγχωνεύσεις είναι και οι σύλλογοι διδασκόντων του 2ου Γυμνασίου Υμηττού και του 2ου Γενικού Λυκείου Υμηττού.